36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zmiana liczby radnych Rady Miejskiej w Boguchwale

RM (44).jpg,

Wojewoda Podkarpacki wydał zarządzenie, w którym ustalił liczbę radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podkarpackim w kadencji 2018-2023. Zmianie uległa liczba radnych w Gminie Boguchwała. Obecnie w Radzie Miejskiej w Boguchwale zasiada 15 radnych. W nowej kadencji liczba ta wyniesie 21.

Liczba radnych została ustalona na podstawie liczby mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 31 grudnia 2017 r. Liczba radnych do Rady Powiatu Rzeszowskiego (29) oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego (33) nie uległa zmianie.

Liczba odsłon: 476
  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 471