36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policja zwiększy liczbę patroli

KMZB (1).jpg,

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:

  • w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych,
  • drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych,
  • trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Za pomocą interaktywnej strony mieszkańcy mogą przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Na mapie znajdują się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie.

Policjanci Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Boguchwale, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analiz zagrożenia w rejonach służbowych, wytypowali miejsca, które należy objąć szerszym nadzorem. Realizacja działań ma na celu zminimalizowanie lub eliminację zjawisk, których wymiernym efektem będzie zmniejszenie ilości zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Większe ilości służb patrolowych, służb Komisariatu Policji w Boguchwale, jak również patroli Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, a w szczególności Wydziału Ruchu Drogowego, zostaną skierowane:

  • Miasto Boguchwała, ul. Suszyckich w rejonie bloków 17 i 19 – grupowanie się młodzieży w rejonie bloków w godzinach wieczorowo-nocnych, spożywanie alkoholu i zakłócenia porządku,
  • Niechobrz Górny, w szczególności rejon Szkoły Podstawowej nr 2 - nagminne przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, częste zdarzenia drogowe,
  • Zgłobień, w szczególności rejon Szkoły Podstawowej - nagminne przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, częste zdarzenia drogowe.

Krajową Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa można odnaleźć pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

UWAGA! Mapa nie służy zgłaszaniu potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Liczba odsłon: 489
  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 865 749