36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji

_DSC1265.JPG,
_DSC1266.JPG,
_DSC1269.JPG,
_DSC1271 (1).JPG,
_DSC1274.JPG,

31 stycznia w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Boguchwale odbyła się pierwsza sesja Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji. Akty powołania na radnych wręczył burmistrz Wiesław Dronka. W inauguracyjnym posiedzeniu wzięli udział także zastępca burmistrza Ewa Śliwa i Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol.

Miejska Rada Seniorów została powołana do życia z inicjatywy burmistrza Wiesława Dronki we wrześniu 2014 roku. Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów poprzez współpracę z władzami gminy, przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych.

W trakcie pierwszej, trzyletniej kadencji Miejska Rada Seniorów spotkała się na 15 sesjach. Rada, w ramach wydzielonych z budżetu gminy środków, wsparła m.in. organizację spotkań seniorów, wycieczek, wyjazdów do kina i teatru. W wymienionych inicjatywach uczestniczyło ponad 3000 osób.

Podczas inauguracyjnej sesji odbyły się wybory Prezydium Rady. Przewodniczącym został pan Ryszard Miłek, a wiceprzewodniczącą pani Genowefa Bieda.

Skład Rady:

 • Ryszard Miłek - Przewodniczący
 • Genowefa Bieda - Wiceprzewodnicząca
 • Marta Błażej
 • Zofia Kaszuba
 • Ewa Pączek
 • Zofia Rałowska
 • Aleksandra Sikora
 • Władysław Kotowicz
 • Józef Tobiasz
Liczba odsłon: 677
 • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 868 852