36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Matematyka na 100% w Niechobrzu

6 (7).jpg,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu realizuje projekt "Matematyka na 100%", dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach programu "mPotęga". Głównym celem projektu jest ukazanie użyteczności matematyki w codziennym życiu i rozwój umiejętności matematycznych uczniów. Zajęcia odbywały się od 11 września do 15 grudnia 2017 roku, w 6 blokach tematycznych.

Jednym z nich był Klub Miłośników Gier Logicznych prowadzony przez Danutę Mikuła. Młodzi uczestnicy projektu świetnie bawili się i rozwijali umiejętność logicznego myślenia podczas gry w Blokusa, Logixa, Pentomino. Układali również tangramy. W niektórych rozgrywkach uczestniczyli również rodzice czynnie angażując się w działalność klubu.

Młodzież ze starszych klas pod opieką Anny Janowskiej zastanawiała się nad pytaniami Fermiego - jak znaleźć odpowiedzi: "Ile ziaren cukru jest w kilogramie?", "Czy wszyscy uczniowie naszej szkoły - trzymając się za ręce - zdołaliby objąć jej budynek?". Rozwiązania tych i innych, postawionych przez uczniów problemów, uczestnicy będą poszukiwać na kolejnych zajęciach.

W ramach projektu odbył się także matematyczny marsz patrolowy. Samorząd uczniowski był bardzo pomocny w organizacji i przebiegu tych zajęć. W marszu brali udział uczniowie klas IV-VII w czteroosobowych zespołach. Podczas marszu uczniowie mieli za zadanie: określić masę butelek, odmierzyć daną objętość wody, wykonać pomiar boiska szkolnego, obliczyć wartość zakupów, rozwiązać zagadki matematyczne, jak również zbudować z klocków dane figury. Tangramy też stanowiły niemałe wyzwanie. Niektóre zadania trzeba było odszukać w terenie na podstawie otrzymanej mapki.

Sklepik szkolny to ćwiczenia praktyczne: dzieci kupowały, sprzedawały i wyceniały kupowany towar. Obliczenie reszty również nie było dla nich problemem. Bawiły się doskonale i świetnie radziły sobie z zadaniami, a zdobyte umiejętności z powodzeniem będą mogły wykorzystać w życiu codziennym.

"Bilans zysków i strat" - zajęcia realizowane pod opieką p. Sylwii Król, przeznaczone były dla uczniów starszych (klasa VII). Podczas tych zajęć uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne, a następnie dokonywali obliczeń matematycznych. Na podstawie równań reakcji chemicznych obliczali masy cząsteczkowe reagentów, teoretyczne masy otrzymywanych produktów oraz wydajność przeprowadzonych przez siebie reakcji. Analizując otrzymane wyniki uczniowie wyciągali wnioski. Zastanawiali się, jakie czynniki mogły mieć wpływ na zaistniałe błędy oraz starali się je zniwelować ponownie wykonując wybrane doświadczenia.

"Bawimy się przestrzenią" to kolejny cykl zajęć projektu "Matematyka na 100%". Uczniowie klasy 4 i 5 budowali sześciany i inne prostopadłościany. Ćwiczyli dokładność wykonywania rysunku, wycinania, składania oraz to co najważniejsze swoją wyobraźnię. Zagadka jak z kartonu zrobić bryłę, nie jest już straszna.

"Zabawa światłem - eksperymenty i konstrukcje" prowadziła Magdalena Wolska. Uczniowie podczas doświadczeń obserwowali zjawisko odbicia światła od zwierciadła płaskiego i kulistego, sformułowali wniosek w postaci prawa odbicia. Następnie konstruowali normalną do powierzchni w punkcie padania promienia, kąt padania i kąt odbicia. Na zajęciach rysowali obrazy powstające w zwierciadle płaskim z zachowaniem prawa odbicia. Poznali również szereg zastosowań prawa odbicia w przyrodzie i technice.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu mają okazję przekonać się, że matematyka towarzyszy człowiekowi na każdym kroku, a umiejętności matematyczne są niezbędne w codziennym życiu.

Liczba odsłon: 338
  • Data aktualizacji: 2018-06-21 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 993 383