36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów zakończone

Wola Zgłobieńska (5).jpg,

W listopadzie zakończyły się warsztaty profilaktyczne dotyczące szkodliwości używek - dopalaczy, narkotyków i alkoholu. Warsztaty skierowane były do uczniów, nauczycieli oraz rodziców i zostały przeprowadzone we wszystkich placówkach szkolnych z terenu gminy.

Celem warsztatów było przeciwdziałanie podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych jakimi są sięganie po różnego rodzaju substancje psychoaktywne, w tym dopalacze. Uczniowie wraz z profilaktykiem pracowali nad fałszywymi przekonaniami i stereotypami dotyczącymi skutków tego typu zachowań. Warsztaty zostały wzbogacone także o elementy treningu kompetencji społecznych, które wzmocniły młodych ludzi w zakresie rozwoju ich umiejętności radzenia sobie z emocjami, komunikacji, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów.

Zrealizowano również spotkania z rodzicami, podczas których przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z uzależnieniami oraz możliwości podejmowania działań przez rodziców, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i interwencyjnym. Ponadto przeprowadzono spotkania dyskusyjne z wychowawcami, pedagogami i dyrektorami szkół.

Warsztaty zostały zrealizowane przez Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF s.c. Tomasz Kobylański w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 17 900 zł. Ponadto w ramach współpracy zrealizowano zajęcia dla klas VII z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych. Zajęcia odbywały się w ramach projektu "Młodzież i dzieci - od dziś bezpieczni w sieci – II edycja", dzięki dofinansowaniuz Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii.

Liczba odsłon: 320
  • Data aktualizacji: 2018-05-23 15:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 857 742