36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Lista wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"

obrazek_logo (7).jpg,

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że zakończyła się ocena wniosków przystąpienia do projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy".

Na stronie internetowej www.rof.org.pl opublikowana została lista podstawowa Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno-prawnych oraz otrzymali punkty w wyniku oceny merytoryczno-punktowej. Należy podkreślić, że że względu na fakt, że liczba złożonych i zakwalifikowanych wniosków jest mniejsza niż zakładana w projekcie - wynik uzyskany w ramach kryteriów merytoryczno-punktowych nie ma znaczenia dla zakwalifikowania się Mieszkańca do udziału w projekcie.

W związku z powyższym, dla ułatwienia, na podstawie listy podstawowej została stworzona i załączona lista z podziałem na poszczególne gminy, w kolejności narastającej wg numerów ewidencyjnych wniosków nadanych Mieszkańcom w każdej z gmin. Dodatkowo utworzono i załączono listę, na której znajdują się wnioski Mieszkańców niespełniających wymagań formalno-prawnych do udziału w projekcie "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy".

Zgodnie z regulaminem naboru wniosków (niezależnie od procedury odwoławczej), kolejnym etapem w realizacji projektu będzie (po przygotowaniu umów) wezwanie Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału projekcie do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy" przewidywanej na XII 2017/I 2018 r., jak również wezwanie do wpłaty wkładu własnego, które przewiduje się na II/III 2018 r. Umowy będą musiały zostać podpisane osobiście lub przez pełnomocników ustanowionych notarialnie przez właścicieli nieruchomości, a osoby dokonujące tej czynności będą musiały potwierdzić swoją tożsamość na podstawie ważnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL (np. dowód osobisty, paszport).

Szczegóły: www.rof.org.pl/24-aktualnosci/208-aktualnosci/359-instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego.html 

Liczba odsłon: 395
  • Data aktualizacji: 2018-05-24 15:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 862 477