36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Seniorzy wybrali swoich przedstawicieli do MRS

DSC_6000.JPG,
DSC_5729.JPG,

W sobotę 18 listopada odbyły się wybory do Miejskiej Rady Seniorów II kadencji. Zgromadzeni w sali wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale seniorzy wybrali siedmiu przedstawicieli.

Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów poprzez współpracę z władzami gminy, przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania minionej kadencji zaprezentowanego przez Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów I kadencji Józefa Tobiasza. W trakcie trzyletniej kadencji Miejska Rada Seniorów spotkała się na 15 sesjach. Rada, w ramach wydzielonych z budżetu gminy środków, wsparła m.in. organizację spotkań seniorów, wycieczek, wyjazdów do kina i teatru. W wymienionych inicjatywach uczestniczyło ponad 3000 osób. Gratulacje oraz podziękowania za działalność Rady złożyli Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol oraz zastępca burmistrza Ewa Śliwa.

Uprawnionymi do kandydowania i do oddania głosu byli mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, a swoich kandydatów mogły zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych. W wyniku procedury do Miejskiej Rady Seniorów weszli:

  • Genowefa Bieda - zgłoszona przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" Gminy Boguchwała, oddział w Mogielnicy,
  • Marta Błażej - zgłoszona przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kielanówki,
  • Zofia Kaszuba - zgłoszona przez Stowarzyszenie Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń ze Zgłobnia,
  • Ewa Pączek - zgłoszona przez Stowarzyszenia Ogrodowe Polskiego Związku, Rodzinne Ogrody Działkowe "Bażant" w Boguchwale,
  • Zofia Rałowska - zgłoszona przez Uniwersytet "Aktywni Plus",
  • Aleksandra Sikora - zgłoszona przez Stowarzyszenie Kobiet Kultura Razem z Tradycją z Niechobrza,
  • Władysław Kotowicz - zgłoszony przez Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" Gminy Boguchwała, oddział w Boguchwale.

Spotkanie zakończył koncert operetkowy sopranistki Sylwii Frączek i tenora Rafał Tomkiewicza.

fot. UM

Liczba odsłon: 544
  • Data aktualizacji: 2018-05-23 11:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 856 969