36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów

baner wybory MRS.jpg,

Burmistrz Boguchwały zgodnie z § 5 pkt. 1 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale zaprasza na spotkanie w dniu 18 listopada 2017 roku o godz. 16:00 w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. Celem spotkania jest przeprowadzenie wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale II kadencji.

Miejska Rada Seniorów została powołana do życia z inicjatywy burmistrza Wiesława Dronki we wrześniu 2014 roku. Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów poprzez współpracę z władzami gminy, przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych. W minionej kadencji Miejska Rada Seniorów była inicjatorem i współorganizatorem wielu inicjatyw i wydarzeń.

Zgodnie § 5 pkt. 5 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady przysługuje Komitetom Wyborczym, którymi mogą być:

  • przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku,
  • grupa co najmniej 5 seniorów popierających kandydata.

Uprawnionymi do kandydowania i do oddania głosu na kandydata do Rady są mieszkańcy Gminy Boguchwała, którzy ukończyli 60 lat najpóźniej w dniu poprzedzającym wybory.

Spotkanie zakończy koncert operetkowy. Wystąpią sopranistka Sylwia Frączek oraz tenor Rafał Tomkiewicz.

Liczba odsłon: 607
  • Data aktualizacji: 2018-06-21 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 993 447