36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

mieciarka (5).jpg,

Na terenie miejscowości: Niechobrz, Zgłobień, Wola Zgłobieńska zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka obejmuje następujące rodzaje odpadów:

  • zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki itp.),
  • sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery itp.),
  • stare meble, dywany, wykładziny itp.,
  • zużyte opony.

Odpady należy wystawić w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzania akcji na poboczu głównej drogi powiatowej tak aby nie stwarzały zagrożenia w ruchu drogowym i kołowym. Organizatorzy akcji odbierać będą wyłącznie przedmioty wystawione wzdłuż drogi powiatowej. Nie należy wystawiać innych odpadów niż wymienione, np. komunalnych, poprodukcyjnych, gruzu, szkła okiennego czy odpadów segregowanych. Wystawienie odpadów w innym terminie niż podany potraktowane będzie jako gromadzenie odpadów stałych i nieczystości ciekłych na terenach użytku publicznego, za które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XXV.322.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała grozi kara grzywny.

Terminy:

zbiórka 26.10.2017 r. (czwartek) - wystawienie odpadów 25.10.2017 r.

  • Niechobrz

zbiórka 27.10.2017 r. (piątek) - wystawienie odpadów 26.10.2017 r.

  • Zgłobień
  • Wola Zgłobieńska
Liczba odsłon: 959
  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 976 257