36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

RM (38).jpg,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XLVI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 5 października 2017 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Przyjęcia programu ochrony środowiska,
 2. Zmian w budżecie,
 3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 4. Gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
 5. Utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy działającego na terenie Gminy Boguchwała,
 6. Uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
 7. Zmiany uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej,
 8. Określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej,
 9. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości Nr 1393/5 położonej w Nosówce.

IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

Liczba odsłon: 537
 • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 977 209