36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Zarzeczu

22 września 2017 roku o godz. 19:00 w Domu Ludowym w Zarzeczu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie źródeł i sposobów finansowania inicjatyw społecznych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zadań z zakresu kultury.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2017.
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 22 września 2017 roku o godz. 19:15.

Liczba odsłon: 302
  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 009 300