36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Kielanówce

Sołtys sołectwa Kielanówka na podstawie §16 ust. 1 pkt. 1 zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 18 września 2017 roku o godz. 19:00  (II termin godz. 19:15) w Domu Ludowym w Kielanówce.

Proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie źródeł i sposobów finansowania inicjatyw społecznych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zadań z zakresu kultury.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie zebrania.
  • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 011 148