36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nowe nazwy ulic w Boguchwale

ulice (2).jpg,
Nazwy ulic.jpg,

Podczas wczorajszej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę, na podstawie której ustalono nowe nazwy ulic w Boguchwale. Konieczność zmiany nazewnictwa ulic była związana z zapisami tzw. ustawy dekomunizacyjnej.

Jaki był powód zmiany?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu (…) samorządy zostały zobligowane do zmiany nazw obiektów funkcjonujących w przestrzeni publicznej, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm. Instytut Pamięci Narodowej w swojej opinii wskazał, iż nazwę ulicy "dr. Tkaczowa" w Boguchwale należy zmienić, gdyż spełnia kryteria wskazane w ustawie. Pomimo zgłaszania naszych wątpliwości, Instytut Pamięci Narodowej utrzymał swoje stanowisko.

Nowe nazwy

Po analizie głosów mieszkańców, spotkaniu konsultacyjnym oraz rozpatrzeniu złożonych wniosków ustalono, że główna ulica (droga krajowa nr 19) od granicy z Rzeszowem do skrzyżowania z ul. Przemysłową otrzyma nazwę ul. Teodora Lubomirskiego. Druga część, od skrzyżowania do granicy z Lutoryżem, otrzyma nazwę ul. Suszyckich.

Nadane zostały również nazwy ulic bocznych. Na osiedlu Boguchwała Dolna patronami ulic zostali: Mikołaj Piotraszewski, Henryk Straszewski, Józef Klimczak, księża Stefan Pelc, Józef Przybyła, Władysław Purzycki, Stanisław Żytkiewicz oraz Królowa Jadwiga i Zawisza Czarny. Natomiast na osiedlu Boguchwała Górna nowe nazwy ulic to: Grabowa, Jodłowa, Kalinowa i Kasztanowa.

Dalsza procedura

Podjęta przez Radę Miejską w Boguchwale uchwała trafi teraz do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zostanie poddana analizie. Po akceptacji uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku.

Wymiana dokumentów

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu wskazuje, że mieszkańcy, którzy zamieszkują na ulicach objętych ustawą, nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy zachowują swoją ważność (art. 5 ustawy):

  1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
  2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Liczba odsłon: 3479
  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 476