36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zmiana nazewnictwa ulic w Boguchwale - spotkanie informacyjne

ulice (1).jpg,
Projekt zmiany.jpg,

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016.744 t.j.), właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego mają ustawowy obowiązek zmienić nazwy funkcjonujące w przestrzeni publicznej, które to upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Powołana ustawa wskazuje jednocześnie, że mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność.

Instytut Pamięci Narodowej w swojej opinii wskazał, iż nazwę ulicy "dr. Tkaczowa" w Boguchwale należy zmienić, gdyż spełnia kryteria wskazane w ustawie. Pomimo zgłaszania naszych wątpliwości, Instytut Pamięci Narodowej utrzymał swoje stanowisko.

Z uwagi na obowiązek wynikający z ustawy o zakazie propagowania komunizmu (…) oraz stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej, opracowana została propozycja zmiany nazewnictwa ulic w Boguchwale. Zachęcamy Państwa do zgłaszania opinii, jak również przedkładania pisemnie swoich propozycji i uwag, bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, drogą elektroniczną na adres ulice@um.boguchwala.pl, lub podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale (pl. Rynek 2).

Liczba odsłon: 3255
  • Data aktualizacji: 2018-06-20 13:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 979 803