36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

RM (36).jpg,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale uprzejmie zaprasza na XLIV sesję Rady Miejskiej w Boguchwale VII kadencji, zwołaną na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku o godz. 9:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Boguchwale,

2. Zmiany budżetu,

3. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

4. Przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r.

5. Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie  Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

6. Zawarcia umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA",

7. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 408 położonej w Boguchwale.

IV. Wnioski i zapytania radnych.

V. Zamknięcie sesji.

 

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 997 108