36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Oświadczenie Gminy Boguchwała dotyczące finansowania budowy mostu

_DSC0064.jpg,

Oświadczenie Gminy Boguchwała dotyczące finansowania budowy mostu łączącego Gminę Boguchwała, Gminę Lubenia i Miasto Rzeszów

W związku z informacjami zamieszczonymi w dzienniku "Super Nowości” z 28 czerwca 2017 roku - artykuł "Mostu łączącego Rzeszów z Boguchwałą nie będzie?" - informujemy, że realizacja inwestycji pn. "Zwiększenie potencjału rozwoju ROF poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów, Gminę Boguchwała, Gminę Lubenia w powiecie rzeszowskim" jest dla władz samorządowych Gminy Boguchwała inwestycją priorytetową w zakresie rozwoju sieci dróg publicznych.

Przepustowość drogi krajowej nr 19, jednej z głównych arterii komunikacyjnych województwa podkarpackiego, została już dawno przekroczona, nie bez znaczenia jest także obserwowana częstotliwość występowania korków i kolizji drogowych.

Władze samorządowe Gminy Boguchwała proponowały szereg rozwiązań, które w niezbyt odległym czasie mogłyby w realny sposób poprawić sytuację komunikacyjną. Jednym z rozwiązań byłaby budowa mostu na rzece Wisłok w Boguchwale. Chęć rozwiązania problemu potwierdza udział Gminy Boguchwała w przygotowaniu dokumentacji projektowej, na opracowanie której zostały wydatkowane środki budżetowe w kwocie ponad 84 tys. zł.

Nowa droga stanowiłaby alternatywę dla mieszkańców południowej części województwa. W tym kontekście, z uwagi na ponadlokalny charakter inwestycji oraz jej wartość, uważamy, że projektowana droga powinna otrzymać status drogi wojewódzkiej i uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W takim przypadku o dofinansowanie może ubiegać się jedynie Marszałek Województwa. Zatem, jeżeli istnieje możliwość pozyskania na ten cel środków zewnętrznych, to należy o nie aplikować.

Nieprawdziwa jest teza zawarta w artykule prasowym, że to Gmina Boguchwała, ze względu na brak funduszy, wstrzymuje realizację inwestycji. Nie ma także prawomocnej decyzji środowiskowej, którą miał uzyskać Urząd Miasta Rzeszowa.

Jedynie dobra wola wszystkich partnerów pozwoli zrealizować inwestycję i rozwiązać narastający problem komunikacyjny.

Liczba odsłon: 1732
  • Data aktualizacji: 2018-05-22 15:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 856 456