36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Wspólne inwestycje samorządów zrzeszonych w ROF

zitrofbog.jpg,

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są nową formą współpracy samorządów, współfinansowaną z Funduszy Europejskich. Trzynaście samorządów w latach 2016-2020 zrealizuje wiele wspólnych projektów wspartych kwotą 360 mln zł.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to program skierowany do obszarów metropolitarnych, z którego korzysta wiele państw Unii Europejskiej. Zachęca on do realizowania partnerskich projektów przez miasto i samorządy z jego otoczenia. W województwie podkarpackim realizowany jest ZIT skierowany do Rzeszowa oraz jego obszaru funkcjonalnego. Obszar funkcjonalny obejmuje 13 gmin: Rzeszów, Boguchwałę, Chmielnik, Czarną, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, miasto Łańcut, gminę Łańcut, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn. Samorządy zawiązały partnerstwo – Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny i przygotowały wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ROF.

W ramach ZIT zostaną zrealizowane projekty w obszarach transportu, kultury, gospodarki, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Środki na te zadania – ok. 367 mln zł – będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Europejskiego Funduszu Społecznego z których zasilany jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego. Stworzona zostanie lepsza sieć komunikacji publicznej, wspólna oferta gospodarcza i turystyczna. Gminy wspólnie zadbają o ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Każda z nich zrealizuje projekt służący społecznej integracji i wyrównywaniu szans.

Korzyści dla Gminy Boguchwała

Gmina Boguchwała w ramach ZIT zrealizuje projekty w zakresie rozwoju gospodarczego, kultury, transportu i odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” na terenie gminy uzbrojone zostaną kolejne tereny inwestycyjne. Na boguchwalskim Wisłoczysku planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg.

Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii będą się koncentrować na wykonaniu mikroinstalacji, z których korzystać będą gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej. W projekcie parasolowym gospodarstwa domowe otrzymają wsparcie na montaż paneli fotowoltaicznych. W instalacje OZE zostanie wyposażony również budynek administracyjno-targowy na Rynku Miejskim oraz budynek Urzędu Miejskiego.

Jednymi z najważniejszych projektów w ramach ZIT będą inwestycje związane z transportem publicznym. Dla całego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się zakup 50 nowych autobusów, budowę mostów, parkingów, ścieżek rowerowych, chodników oraz przebudowę dróg. Na terenie gminy powstanie blisko 4 km chodników w Lutoryżu, Mogielnicy, Niechobrzu, Nosówce i Racławówce. W 13 lokalizacjach pojawią się nowe wiaty przystankowe. Projekt obejmie również przebudowę budynku dworca kolejowego w Boguchwale z zagospodarowaniem terenu przydworcowego oraz zakupem wyposażenia. W ramach przedsięwzięcia planuje się także przebudowę ul. Kolejowej, gdzie powstanie ścieżka rowerowa. Kolejną inwestycją będzie rozbudowa boguchwalskiego dworca PKS, gdzie oprócz zagospodarowania terenu i zakupu wyposażenie, utworzona zostanie strefa parkingowa w systemach Bike&Ride i Park&Ride.

18 mln zł zostanie wydatkowanych na ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację domów kultury i utworzenie jedenastu Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego, w tym utworzenie wspólnego produktu turystycznego - Etnokraina Franciszka Kotuli. Jedno z takich centrów powstanie w Niechobrzu.

Ponadto realizowane będą projekty z zakresu rewitalizacji, promujące integrację społeczną oraz porządkujące ład przestrzenny. Obecnie Gmina Boguchwała zakończyła prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, który stworzy szansę na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych i społecznych.

FE PL PK UE

Liczba odsłon: 1179
  • Data aktualizacji: 2020-08-10 15:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 062 756