36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nowe nazwy ulic w Boguchwale

DSC_0333 (3).JPG,
ulice.jpg,

30 marca Rada Miejska w Boguchwale zdecydowała o nadaniu nazwy kolejnej ulicy na terenie miasta. Wprowadzenie nowych nazw ma na celu poprawę ładu przestrzennego oraz usystematyzowanie i ułatwienie lokalizacji indywidualnych posesji, z którą utrudnienia mają np. firmy spedycyjne, czy służby ratunkowe.

Proces zmian nazewnictwa ulic na obszarze miasta Boguchwała rozpoczął się w 2015 roku od przebudowanego terenu byłego gospodarstwa rolnego. Centralne położenie na obszarze miasta Boguchwała oraz reprezentacyjny charakter placu uzasadniały nadanie nazwy Rynek.

Nowe nazwy pojawiły się także na terenie budowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego osiedla mieszkaniowego. Patronami ulic zostali polscy pisarze Adam Mickiewicz, Jan Kasprowicz, Stanisław Wyspiański i Mikołaj Rej. Rozwój budownictwa przyczynił się także do koniecznościustalenia nowych adresów przyporządkowanych do ulicy Boczna Techniczna. Funkcjonujące dotychczas numery posesji powodowały często trudności ze zlokalizowaniem danego adresu. W roku bieżącym, na wniosek społecznego Komitetu Zmiany Nazwy Ulicy, na poszczególnych odcinkach ulicy Bocznej Technicznej utworzono ulice Uroczą, Przytulną i Wspólną. Obecnie na uprawomocnienie oczekuje zmiana nazwy kolejnego odcinka ul. Bocznej Technicznej (od przejazdu kolejowego w stronę GPZ) na ulicę Gajową.

Mieszkańcy nie muszą wymieniać dokumentów tożsamości do czasu, aż stracą ważność. Powinni pamiętać jednak o tym, że zmianę swojego adresu należy zgłosić we właściwych instytucjach, z których usług korzystają.

Liczba odsłon: 1968
  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 877