36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nabór do projektu "Czas na Karierę"

plakat Czas na kariere.jpg,

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do II edycji projektu "Czas na Karierę" realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP. Termin przyjmowania zgłoszeń: 3 kwietnia 2017 r. - 24 kwietnia 2017 r.

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych, bądź biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych. Projekt obejmuje osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcie  zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

 • doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • szkolenia miękkie oraz zawodowe wg potrzeb kończone uzyskaniem certyfikatu,
 • pośrednictwo pracy i doradztwo kariery,
 • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy,
 • 6-miesięczne staże na stanowiskach pracy zgodnych z ukończonym certyfikowanym szkoleniem zawodowym - 1 750zł / mc,
 • wsparcie trenera kariery przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera:

 • osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów - pokój 307, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:30,
 • pocztą / kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów - liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na następujących stronach internetowych: www.czasnakariere.com.plwww.rarr.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 209, 17 86 76 232
e-mail: jgumienna@rarr.rzeszow.pl, mcieslinski@rarr.rzeszow.pl

Liczba odsłon: 669
 • Data aktualizacji: 2018-06-20 14:08
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 981 484