36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Program "Przyjazny Dom"

WFOSiGW (5).jpg,

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Uchwałą Nr 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku, zatwierdziła Program "Przyjazny Dom" stanowiący ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia. Program realizowany będzie w latach 2017-2023.

Program "Przyjazny Dom" składa się z trzech komponentów:

  • Komponent I - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
  • Komponent II - inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych,
  • Komponent III - inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Planowane terminy ogłoszenia poszczególnych naborów wniosków:

  1. Komponent II - do 3 kwietnia 2017 roku
  2. Komponent I - do 5 czerwca 2017 roku
  3. Komponent III - do 30 czerwca 2017 roku

Szczegóły i regulamin: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Liczba odsłon: 646
  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 895