36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informacja (61).jpg,

Przypominamy, że z końcem lutego upływa pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek składa się do Burmistrza Boguchwały wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Środki wypłacane będą w terminie: 3-28 kwietnia 2017 roku. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

Drugim terminem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego będzie sierpień bieżącego roku - wówczas we wniosku należy ująć faktury będące dowodami zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

Liczba odsłon: 455
  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 887