36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Document-page-001 (3).jpg,

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

Pomoc - przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Pomoc ma formę premii w wysokości 100 000 zł.

Pomoc - wypłacana jest w dwóch ratach:

 • I - rata w wysokości 80% kwoty pomocy w formie zaliczki,
 • II - rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:

 • budowę lub modernizację obiektów budowlanych,
 • zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • koszty ogólne (projekt budowlany, koszty uzyskania pozwoleń, itp.).

Dla kogo dotacja?

 • wyłącznie dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro
 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, położone jest poza miastem i jego obszarem funkcjonalnym,
 • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:

 • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013,
 • "Premie dla młodych rolników" objętych PROW 2014-2020 (poprzedni okres nie jest brany pod uwagę),
 • "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014-2020.

Szczegóły: www.arimr.gov.pl

Liczba odsłon: 687
 • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 006 860