36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Mieszkańcy Racławówki przeciwko podziałowi sołectwa

DSC_4626.JPG,

12 lutego w Domu Ludowym w Racławówce odbyło się Zebranie Wiejskie dotyczące uchwały Rady Miasta Rzeszowa, której realizacja może doprowadzić do podziału sołectwa i włączenia jej części do Rzeszowa. Mieszkańcy Racławówki, którzy licznie przybyli na zebranie, zdecydowanie sprzeciwili się dzieleniu swojej miejscowości. Ponadto upoważnili Sołtysa Racławówki do wezwania Rady Miasta Rzeszowa i Prezydenta Miasta Rzeszowa do usunięcia naruszenia prawa dokonanego w Uchwale nr XXXV/749/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 roku.

W uzasadnieniu wezwania czytamy: […] czujemy się oszukani w związku z treścią uchwały Rady Miasta Rzeszowa […]. Błędna treść uchwały wywołuje mylne przekonanie, że Rada Miasta Rzeszowa podjęła zamiar przyłączenia do Rzeszowa wyłącznie Racławówki Doły, co jest nieprawdą gdyż z załącznika graficznego dobitnie wynika, że zamiar przyłączenia obejmuje część Racławówki Doły oraz połowę Racławówki centrum od numeru 1 do 119 razem z przysiółkiem Zagrody.

Jesteśmy przeciwko podziałowi Racławówki i odłączeniu jej części od Gminy Boguchwała. Dotychczasowe granice uwzględniają więzi społeczne, gospodarcze, kulturowe i zapewniają zdolność wykonywania zadań publicznych. Pomimo, iż decyzja będzie należeć ostatecznie do Rady Ministrów, to głos mieszkańców całej gminy będzie miał duże znaczenie.


ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH

ZAZNACZAJĄC "NIE" NA ANKIECIE KONSULTACYJNEJ GŁOSUJEMY PRZECIWKO PODZIAŁOWI RACŁAWÓWKI
I ODŁĄCZENIU JEJ CZĘŚCI OD GMINY BOGUCHWAŁA

Informacja dotycząca konsultacji:
www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/7237-konsultacje-w-sprawie-przylaczenia-czesci-raclawowki-do-rzeszowa.html

Liczba odsłon: 865
  • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 011 101