36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Konsultacje w sprawie przyłączenia części Racławówki do Rzeszowa

baner - konsultacje R str (1).jpg,

W dniach 13-17 lutego 2017 roku na terenie naszej gminy odbędą się konsultacje w sprawie ewentualnego przyłączenia części sołectwa Racławówka do Rzeszowa. Konieczność przeprowadzenia konsultacji wynika z podjętej przez władze Rzeszowa decyzji o ponownej próbie rozszerzenia granic miasta.

Zdumiewa fakt, że władze Rzeszowa z uporem usiłują od wielu lat forsować ideę budowy silnego miasta kosztem sąsiednich gmin, nie biorąc zupełnie pod uwagę opinii mieszkańców, którzy już w ubiegłym roku sprzeciwili się przyłączeniu części Racławówki, a także Kielanówki do Rzeszowa.

Jesteśmy przeciwko podziałowi Racławówki i odłączeniu jej części od Gminy Boguchwała. Dotychczasowe granice uwzględniają więzi społeczne, gospodarcze, kulturowe i zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych. Pomimo, iż decyzja będzie należeć ostatecznie do Rady Ministrów, to głos mieszkańców całej gminy będzie miał duże znaczenie.

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH

ZAZNACZAJĄC "NIE" NA ANKIECIE KONSULTACYJNEJ GŁOSUJEMY PRZECIWKO PODZIAŁOWI RACŁAWÓWKI
I ODŁĄCZENIU JEJ CZĘŚCI OD GMINY BOGUCHWAŁA

NASZ GŁOS MA ZNACZENIE


Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone będą w dniach od 13 lutego 2017 roku do 17 lutego 2017 roku.

Ankiety konsultacyjne zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXXV.440.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 stycznia 2017 roku będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Boguchwale – Biuro Obsługi Klienta, Lokalnych Ośrodkach Kultury oraz na stronie internetowej www.boguchwala.pl (załączniki poniżej)

Wypełnione i podpisane ankiety należy składać w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134 - Biuro Obsługi Klienta, w czasie trwania konsultacji w godzinach pracy Urzędu. Dla ankiet konsultacyjnych wysłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Liczba odsłon: 937
  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 479