36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

RM (28).jpg,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz.446 z późn. zm.) zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 6 lutego 2017 roku o godz. 13:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu,
  2. Ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Boguchwała,
  3. Określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina,
  4. Nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy działki nr 1624/106 stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych,
  5. Nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy działki nr 1624/107 stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych,
  6. Zmiany Uchwały nr XXIII.268.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
  7. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

III. Zamknięcie sesji.

Liczba odsłon: 846
  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 967 375