36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji

IMG_8748 (3).jpg,

Od dnia 30 stycznia 2017 r. zapraszamy do zgłaszania inicjatyw i projektów przeznaczonych do realizacji na obszarach rewitalizacji. Nowe regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego Mieszkańców.

Osoby indywidualne, przedsiębiorcy, instytucje oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje propozycje zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 na załączonych poniżej Wnioskach zadań/projektów (inwestycyjnych lub społecznych).

Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała na lat 2016-2022, co jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, po spełnieniu warunków przewidzianych przez Instytucję Zarządzającą.

Termin zakończenia naboru projektów do LPR: 8 lutego 2017 r.

Liczba odsłon: 796
  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 009 247