36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Rewitalizacja Gminy Boguchwała - warsztaty

rewitalizacja warsztaty.jpg,

Urząd Miejski w Boguchwale zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia na otwarte spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

19 stycznia 2017 roku, godz. 11:30 - Sala Widowiskowa Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Tematyka:

  • identyfikacja problemów występujących na terenie Gminy Boguchwała,
  • badania społeczne - wyznaczenie obszarów do rewitalizacji,
  • prezentacja problemów występujących na terenie gminy - dyskusja.

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje samorządom na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Na liście rankingowej znalazła się także Gmina Boguchwała, która otrzymała wsparcie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekt o wartości 41 025 zł otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 36 922,50 zł.

Dla Gminy Boguchwała Lokalny Program Rewitalizacji będzie dodatkowym narzędziem wspierającym rozwój gminy - diagnozującym, a następnie poprzez zaplanowane zadania, eliminującym "najsłabsze obszary" w gminie. Głównym celem działań i przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym, podejmowanych i wdrażanych w ramach opracowanego programu, będzie wzmocnienie wewnętrznego potencjału rozwojowego Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez odnowę i zagospodarowanie terenów oraz obiektów wymagających wsparcia.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wypełni także zadania dotyczące poprawy stanu zagospodarowania i jakości, w tym estetyki, przestrzeni publicznej oraz zwiększenia dostępności i jakości różnorodnych usług publicznych, m.in. komunikacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i sportowo-rekreacyjnych. Proces rewitalizacji wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój obszarów rewitalizowanych, ale także bezpośredniego otoczenia. Program będzie także podstawą do ubiegania się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej, przede wszystkim w procesie wnioskowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Więcej w zakładce "Rewitalizacja"

Liczba odsłon: 613
  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 977 142