36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nowe oświetlenie ul. Kolejowej

DSC_0149 (2).JPG,

W poniedziałek w Boguchwale została oddana do użytku inwestycja zrealizowana w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego. Nowe oświetlenie powstało przy ul. Kolejowej.

W ramach programów "Budowa oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwale" oraz "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała" zainstalowano 12 słupów oświetleniowych, ułożono blisko 800 m kabla oraz zamontowano szafę oświetleniową. Inwestycja została sfinansowana z Funduszu Kolejowego (70 000 zł) oraz środków budżetowych Gminy Boguchwała (25 173,51 zł). W otwarciu uczestniczyli zastępca burmistrza Jerzy Opaliński, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Lesław Kornak, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy Boguchwały.

Wojewódzki Fundusz Kolejowy jest wspólną inicjatywą Województwa Podkarpackiego oraz poszczególnych samorządów zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowych zakładającą wzajemne współdziałanie i pomoc finansową w realizacji zadań inwestycyjnych tj. budowa wiat przystankowych, ścieżek dojścia i dróg dojazdowych, parkingów, oświetlenia przystanków, ławek, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, stojaków rowerowych itp.

Samorządy uczestniczące w projekcie realizują inwestycje na swoim terenie w oparciu o środki finansowe przekazane przez pozostałe, inne zainteresowane jednostki samorządowe zlokalizowane wzdłuż danej linii kolejowej oraz przez Województwo Podkarpackie.  Uczestnicy projektu zadeklarowali stałą kwotę wkładu finansowego w formie dotacji celowej w wysokości 20 000 zł na rok, przekazywanej na podstawie stosownych umów o wzajemnej pomocy finansowej. Dotychczas podpisano umowy dotyczące przekazania przez Województwo Podkarpackie dotacji celowej z miastami: Stalowa Wola i Krosno, oraz gminami: Głogów Małopolski, Boguchwała, Miejsce Piastowe, Sędziszów Młp. i Horyniec Zdrój. Łącznie w projekcie uczestniczy 30 samorządów

Zakończenie projektu Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego przewiduje się w roku 2019. Do tego czasu będą realizowane zadania inwestycyjne w ramach projektu równolegle do prac modernizacyjno-rewitalizacyjnych realizowanych przez PKP PLK S.A.

źródło: www.podkarpackie.pl

Liczba odsłon: 954
  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 967 386