36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

W Niechobrzu powstanie nowa infrastruktura socjalna

DSC_0305 (1).JPG,

Gmina Boguchwała otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS".

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Boguchwała poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu, w którym niegdyś mieścił się ośrodek zdrowia. Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie m.in. uzupełnieniem usług w zakresie pomocy społecznej.

Zakres projektu obejmuje przebudowę trzech kondygnacji budynku wielofunkcyjnego w Niechobrzu. W budynku powstanie mieszkanie chronione oraz mieszkania socjalne. Przewidziano również utworzenie świetlicy Klubu Integracji Społecznej wraz z zapleczem socjalnym. Projekt przewiduje także wykonanie windy. Prace budowlane obejmą także roboty ziemne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian, wykonanie nowych instalacji, posadzek, przebudowę kominów, roboty brukarskie oraz budowę parkingu. W ramach projektu zainstalowany zostanie monitoring. Wartość inwestycji to 1 029 623,58 zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniosło 619 305,48 zł.

Realizacja inwestycji pozwoli także na stworzenie warunków dla wzmocnienia procesu aktywizacji zawodowej i prowadzenia działań mających na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakończenie projektu planowane jest wiosną 2018 roku.


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna. Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej

Liczba odsłon: 840
  • Data aktualizacji: 2018-06-20 13:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 979 689