36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2017 - GŁOSOWANIE

baner - budżet obywat.jpg,

Ruszyło głosowanie na wybór zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała. Mieszkańcy mogą oddawać głosy do 31 października 2016 roku poprzez poprawne wypełnienie Ankiety.

Oddając głosy na poszczególne zadania duże oraz zadania lokalne powstanie ranking zadań. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji zadań dużych oraz zadań lokalnych zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Zadania wybrane w głosowaniu zostaną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu Gminy Boguchwała na 2017 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

Zadania duże

Lista zakwalifikowanych zadań dużych:

 1. Boguchwała - Zakup i montaż kamer monitoringu na terenie miasta Boguchwała
 2. Kielanówka - Budowa parku sportowo-rekreacyjnego
 3. Kielanówka - Zwiększenie bezpieczeństwa na skutek poprawy oświetlenia w miejscowości Kielanówka - etap I
 4. Lutoryż - Modernizacja mostka na cieku wodnym w Lutoryżu
 5. Mogielnica - Gminny plac zabaw w Mogielnicy
 6. Niechobrz - Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze Górny Gościńczyk nr 108187R w Niechobrzu
 7. Nosówka - Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej w Nosówce nr 108158 - etap I
 8. Racławówka - Poprawa estetyki i funkcjonalności terenu wokół Domu Ludowego w Racławówce
 9. Wola Zgłobieńska - Projekt i wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej
 10. Zgłobień - Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu

Wybrane do realizacji zostanie 6 zadań dużych z największą liczbą punktów spośród wszystkich propozycji. Zadanie duże, które w wyniku głosowania zostało wybrane do realizacji lecz nie uzyskało w głosowaniu minimum 300 pkt poparcia nie zostanie zrealizowane.

Zadania lokalne

Lista zakwalifikowanych zadań lokalnych:

 1. Boguchwała Centrum - Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej
 2. Boguchwała Gaj - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i placu zabaw w rozwidleniu ul. Słonecznej
 3. Boguchwała Górna - Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Boguchwale
 4. Lutoryż - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa poprzez usytuowanie elementów małej architektury - tablice z nazwą miejscowości i numerami adresowymi oraz luster drogowych
 5. Mogielnica - Altana grillowa etap II - zadaszenie miejsca do spotkań mieszkańców Mogielnicy
 6. Niechobrz - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kamieniołom
 7. Niechobrz - Położenie masy bitumicznej. Droga od Kamieniołomu w stronę lasu
 8. Nosówka - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Nosówce - Krzywdy - etap I
 9. Racławówka - Zwiększenie funkcjonalności sali głównej Domu Ludowego w Racławówce - poprawa akustyki
 10. Wola Zgłobieńska - Budowa barier ochronnych na mostach na rzece Lubcza. Oznakowanie pionowe na drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej
 11. Zarzecze - Wykonanie altany ogrodowej - "grzybka" na placu rekreacyjno-sportowym za Szkołą Podstawową w Zarzeczu
 12. Zgłobień - Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy budynki klubowym na stadionie sportowym
 13. Zgłobień - Kontynuacja budowy ogrodzenia stadionu

Zadanie lokalne, które w wyniku głosowania zostało wybrane do realizacji lecz nie uzyskało w głosowaniu minimum 60 pkt poparcia nie zostanie zrealizowane.

Kto może głosować?

Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, który ukończył 16 lat. Aby głos był ważny należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL.

Jak należy głosować?

Głos można oddać na maksymalnie 3 spośród wszystkich propozycji zadań DUŻYCH do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała, przyznając 3 pkt, 2 pkt, 1 pkt w ten sposób, że najwyżej ocenionemu zadaniu przyznaje się 3 punkty, a najniżej ocenionemu 1 punkt.

Głos można oddać na maksymalnie 3 spośród wszystkich propozycji zadań LOKALNYCH do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała, przyznając 3 pkt, 2 pkt, 1 pkt w ten sposób, że najwyżej ocenionemu zadaniu przyznaje się 3 punkty, a najniżej ocenionemu 1 punkt.

Do kiedy można głosować?

Wypełnione Ankiety należy złożyć:

 • listownie na adres: Urząd Miejski, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z adnotacją na kopercie "Budżet Obywatelski 2017" (liczy się data wpływu do Urzędu),
 • osobiście w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu,
 • drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: bo@boguchwala.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2016 roku.

Ankietę można otrzymać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale lub pobrać w formie elektronicznej (załącznik poniżej). Ankiety wypełnione niezgodnie z zapisami Regulaminu, bądź uzupełnione na formularzach innych niż opublikowane, nie będą uwzględnione podczas sporządzania rankingu zadań.

Liczba odsłon: 2319
 • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 976 205