36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Jesteś osobą niepełnosprawną? - zarejestruj się w Powiatowym Urzędzie Pracy

logo.jpg,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie corocznie otrzymują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych takich jak dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, likwidacji barier technicznych,  sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,  wyposażenia stanowiska pracy, podjęcia działalności gospodarczej, finansowania usług lub instrumentów rynku pracy (staże, prace interwencyjne, szkolenia), a także pomoc w zakresie pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego.

Znaczący wpływ na ich wysokość ma liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w okresie od września do listopada danego roku kalendarzowego.

Korzyści, które przemawiają za tym, aby osoby niepełnosprawne zalegalizowały swój status w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczą:

  • możliwości zwiększenia ilości środków dla powiatu w ramach dofinansowań na rehabilitację społeczną i zawodową,
  • zwiększenia możliwości poprawy sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Rejestrując się jako osoba poszukująca pracy osoba niepełnosprawna nie traci renty socjalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy czy zasiłku stałego.

  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 967 339