36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

mieciarka (2).jpg,

Na terenie miejscowości: Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Nosówka, Racławówka oraz Zarzecze zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka obejmuje następujące rodzaje odpadów:

 • zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki itp.),
 • sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery itp.),
 • stare meble, dywany, wykładziny itp.,
 • zużyte opony.

Odpady należy wystawić w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzania akcji na poboczu głównej drogi powiatowej tak aby nie stwarzały zagrożenia w ruchu drogowym i kołowym. Organizatorzy akcji odbierać będą wyłącznie przedmioty wystawione wzdłuż drogi powiatowej. Nie należy wystawiać innych odpadów niż wymienione, np. komunalnych, poprodukcyjnych, gruzu, szkła okiennego czy odpadów segregowanych. Wystawienie odpadów w innym terminie niż podany potraktowane będzie jako gromadzenie odpadów stałych i nieczystości ciekłych na terenach użytku publicznego, za które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XXV.322.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała grozi kara grzywny.

Terminy:

zbiórka 13.10.2016 r. (czwartek) - wystawienie odpadów 12.10.2016 r.

 • Kielanówka - wzdłuż drogi powiatowej (głównej), wzdłuż drogi gminnej "poprzeczka" obok szkoły w Kielanówce, wzdłuż drogi gminnej koło starego Domu Ludowego w Kielanówce
 • Nosówka

zbiórka 14.10.2016 r. (piątek) - wystawienie odpadów 13.10.2016 r.

 • Racławówka
 • Mogielnica

zbiórka 18.10.2016 r. (wtorek) - wystawienie odpadów 17.10.2016 r.

 • Lutoryż - wzdłuż dróg gminnych Babia Góra I, Babia Góra II, Rędzina I, Rędzina II, Kolonia, od drogi krajowej przy całym ciągu drogi powiatowej do lasu, wzdłuż drogi od Lokalnego Ośrodka Kultury (stara szkoła) do lasu
 • Zarzecze

zbiórka 25.10.2016 r. (wtorek) - wystawienie odpadów 24.10.2016 r.

 • Boguchwała

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska a także zapobieganie tworzenia "dzikich wysypisk śmieci".

Liczba odsłon: 1508
 • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 011 130