36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Gaj

Informacja (56).jpg,

27 września 2016 roku o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Odeon odbędzie się Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Gaj z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o źródłach finansowania inicjatyw społecznych.
  3. Uchwalenie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu osiedla w 2017 roku.
  4. Informacja nt. Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
  5. Informacja nt. budżetu instytucji kultury na rok 2017.
  6. Informacja o konkursach pożytku publicznego dla stowarzyszeń.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

Zgodnie z § 17 Statutu Osiedla w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Osiedla posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 27 września 2016 roku o godz. 18:15.

  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 977 177