36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Woli Zgłobieńskiej

Informacja (52).jpg,

23 września 2016 roku o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Woli Zgłobieńskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja nt. Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
  3. Informacja nt. budżetu instytucji kultury na rok 2017.
  4. Informacja o konkursach pożytku publicznego dla stowarzyszeń.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2016.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2017.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 23 września 2016 roku o godz. 18:15.

  • Data aktualizacji: 2018-06-20 14:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 981 529