36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

ZUS zaprasza na debatę społeczną o systemie emerytalnym

1679_16 Plakat_ Przegląd emerytalny_Rzeszów.png,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za przegląd polskiego systemu emerytalnego. W ramach przeglądu w 22 miastach odbywają się debaty i konsultacje społeczne pod hasłem "Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności".

Przegląd emerytalny musi być przeprowadzany nie rzadziej niż co 3 lata. Ostatni miał miejsce w 2013 roku. W tym roku bierze w nim udział społeczeństwo. 19 września Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie organizuje debatę ekspercką. Przedstawiciele różnych grup społecznych - pracodawców i pracowników, naukowców i specjalistów podzielą się swoimi wnioskami, spostrzeżeniami oraz wynikami badań. Celem debaty jest ocena obowiązujących rozwiązań w systemie emerytalnym i reform wprowadzonych w 2011 i 2013 roku. Wyniki prac zespołu (tzw. zielona księga) zostaną przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie Rada Ministrów opracuje "Białą Księgę" z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

Rzeszowska debata o przyszłości systemu emerytalnego odbędzie się 19 września (poniedziałek) w godzinach 11:00-13:00 w auli Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83. Każdy z nas ma prawo wypowiedzieć się, jak jego zdaniem powinien wyglądać system emerytalny, co trzeba w nim zmienić. Dlatego do debaty zaprosiliśmy różne grupy społeczne, środowisko akademickie, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe - dodaje Stanisław Wasilewski, dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie.

System emerytalny dotyczy każdego z nas, dlatego przegląd systemu emerytalnego ma charakter otwarty. Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, przedstawić propozycje rozwiązań. Jest to możliwe dzięki uruchomieniu przez ZUS specjalnej skrzynki e-mailowej: przeglademerytalny@zus.pl.

  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 976 253