36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

"Senior-WIGOR" w Gminie Boguchwała

SW1.jpg,
SW2.jpg,
SW3.png,

W grudniu 2015 roku na terenie Gminy Boguchwała rozpoczął swoją działalność Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Racławówce. Dzienny Dom "Senior-WIGOR" działa od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie. Oferta skierowana jest do grupy 10 nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+. Pierwsi seniorzy już korzystają z oferty Dziennego Domu "Senior-WIGOR". Nabór nadal trwa, a rekrutację prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale.

Działalność Dziennego Domu "Senior-WIGOR" polega na zapewnieniu wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z różnych form aktywności adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. W ramach programu prowadzone jest miejsce pobytu dla seniorów z Gminy Boguchwała - miejsce bezpieczne, ciekawe oraz atrakcyjne pod kątem oferowanych działań. Nad bezpieczeństwem i opieką czuwa koordynator placówki oraz fizjoterapeuta.

W placówce prowadzone są warsztaty zajęciowe, które polegają na wykonywaniu rozmaitych czynności, do których należą m.in. robótki ręczne, czy prace domowe. Zajęcia te zaspokajają psychospołeczne potrzeby osób starszych, podtrzymują zachowane umiejętności, a także przeciwdziałają występowaniu zaburzeń zachowania i dają poczucie "bycia potrzebnym". W pracy z osobami starszymi często prowadzi się zajęcia kulturalno-oświatowe, które polegają na wspólnym śpiewaniu piosenek z lat młodości, czy wykonywaniu prostych układów tanecznych. Zajęcia plastyczne dają możliwość wyrażenia swych uczuć poprzez malowanie, rysowanie, wyklejanie, czy lepienie z plasteliny. Aktywne tworzenie podtrzymuje zdolności ruchowe i manualne. Ponadto pobudzają kreatywne myślenie i sprzyjają podtrzymywaniu kontaktów społecznych. Ciekawą formą zajęć są także zajęcia kulinarne, podczas których osoby starsze mają możliwość gotowania różnych potraw. Na zajęciach aktywizujących społecznie osoby starsze zachęcane są do dzielenia się swoimi wspomnieniami i wspólnego dyskutowania na ich temat. Zajęcia te usprawniają zdolność komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Dwa razy w tygodniu wyznaczony jest także czas na zajęcia aktywności ruchowej oraz sportowo rekreacyjne. Ćwiczenia ogólnousprawniające mają na celu utrzymanie dobrej sprawności fizycznej. Ponadto mają one pozytywny wpływ na wszystkie układy organizmu człowieka. Ich zadaniem również jest wyciszenie i obniżenie poziomu stresu. Można zatem zauważyć, że pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" przynosi określone korzyści osobom starszym.

Utworzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" stało się możliwe po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015 -2020 oraz własnych środków finansowych Gminy Boguchwała.

Zapraszamy chętnych do udziału w naszych zajęciach.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 009 370