36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Niechobrzu

Informacja (44).jpg,

9 września 2016 roku o godz. 18:30 w Domu Ludowym w Niechobrzu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym  porządkiem:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Informacja nt. głównych założeń strategii rozwoju lokalnej grupy działania "Trygon - rozwój i innowacja".
 3. Wyrażenie opinii dotyczącej sprzedaży działki gminnej położonej na terenie sołectwa Niechobrz.
 4. Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany działek gminnych położonych na terenie sołectwa Niechobrz.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2017.
 6. Informacja nt. budżetu obywatelskiego na rok 2017.
 7. Informacja nt. budżetu instytucji kultury na rok 2017.
 8. Informacja o konkursach pożytku publicznego dla stowarzyszeń.
 9. Wolne wnioski i zapytania.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 9 września 2016 roku o godz. 18:45.

 • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 997 055