36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Kielanówce

Informacja (43).jpg,

9 września 2016 roku o godz. 19:00 w sołectwie Kielanówka w lokalu Ośrodka Kultury odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2017 rok.
  3. Sprawy bieżące.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 9 września 2016 roku o godzinie 19:15.

  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 977 257