36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

500+ w Gminie Boguchwała

DSC_8447 (2).JPG,
baner - 500 bb (1).jpg,

W piątek 1 kwietnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale "wystartował" program "Rodzina 500+". Poprzedzony był wieloma przygotowaniami zarówno pod względem technicznym lokalu jak też merytorycznym pracowników obsługi "500+". Do obsługi programu została specjalnie przygotowana Sala Widowiskowa mieszcząca się w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, w celu zapewnienia możliwie jak najbardziej komfortowych warunków dla wnioskodawców. Przed głównym wejściem do Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego został postawiony baner z informacją o miejscu składania wniosków. Ponadto zostały rozwieszone plakaty informacyjne dotyczące miejsca składania wniosków o świadczenie wychowawcze na terenie Gminy Boguchwała.

Przed wejściem w życie programu "Rodzina 500+" odbywały się zebrania wiejskie, w których uczestniczyła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale Andżelika Nowak. Podczas zebrań mieszkańcy zostali poinformowani o szczegółach programu, a także otrzymywali wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Do przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostały przygotowane 4 stanowiska obsługi. Najwięcej wniosków zostało złożonych 1 kwietnia 2016 roku - 139. W kolejnych dniach liczba wniosków stosunkowo malała. W miesiącu kwietniu zostało łącznie złożonych 1232 wniosków.

Pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego nastąpiła w dniu 10 maja 2016 roku na kwotę 368 433,40 zł. Objęła ona 313 wnioskodawców. Łącznie do tej pory wypłacono 5 642 058,82 zł. Kolejna wypłata planowana jest na 20 września 2016 roku.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale zostało już rozpatrzonych 1479 wniosków. W tym zostało wydanych 52 decyzji częściowo-odmownych i 18 decyzji odmownych. Do rozpatrzenia pozostało 65 wniosków, które ze względu na braki formalne lub brak dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku nie mogły zostać zrealizowane.

Szczegółowe informacje dotyczące programu "Rodzina 500+" w Gminie Boguchwała: boguchwala.pl/390-menu-glowne/6449-rodzina-500-plus.html oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

  • Data aktualizacji: 2018-06-21 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 993 433