36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nabór na szkolenie grupowe - operator żurawia

PUP.jpg,

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór na szkolenie grupowe "Operator żurawia przenośnego (HDS) z uprawnieniami UDT kat. II Ż". Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w dniach: 01.08.2016 r. - 31.08.2016 r.

Planowany termin realizacji szkolenia: wrzesień 2016
Przewidywany czas trwania: ok. 52 godziny
Liczba miejsc: 10
Wymagania: osoby posiadające prawo jazdy kat. C

Szkolenie kierowane jest zarówno do kobiet i mężczyzn (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku do 30 roku życia, niekształcących się w systemie dziennym oraz niekorzystających ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, dla których ustalono II profil pomocy.

W pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby długotrwale bezrobotne (tj. w przypadku osób poniżej 25 roku życia nieprzerwany okres pozostawania bez pracy wynosi ponad 6 miesięcy*, w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej nieprzerwany okres pozostawania bez pracy wynosi ponad 12 miesięcy*).

* Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w PUP na podstawie oświadczenia uczestnika projektu (do czasu pozostawania bez pracy  nie wliczamy okresu nauki dziennej).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście w wyznaczonych dniach rekrutacji u doradcy klienta. Rekrutacja na szkolenie zostanie zamknięta w sytuacji, gdy upłynie termin składania zgłoszeń lub ilość złożonych zgłoszeń trzykrotnie przekroczy ilość miejsc na szkoleniu, określonych w planie szkoleń grupowych.

Kontakt w sprawie szkolenia: Katarzyna Krużel: 17 25 00 240

  • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 011 090