36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

"Dotacja na dobry początek" - wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Altum.jpg,

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze realizuje projekt dla osób chcących założyć własną firmę, w ramach którego mogą otrzymać do 45 000 zł wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie:

 • bezzwrotnej dotacji w kwocie do 24 000,00 zł;
 • wsparcia pomostowego finansowego  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy w kwocie do 1750,00 zł/m-c przez okres pierwszych 12 miesięcy;

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne:

 • w wieku powyżej 29 roku życia;
 • kobiety lub długotrwale bezrobotni mężczyźni;
 • zamieszkujące powiat strzyżowski, brzozowski lub gminy Świlcza, Boguchwała, Lubenia;
 • nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy;

Rekrutacja trwa do 20.09.2016 r. Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać i składać w następujących miejscach:

 • w Biurze projektu w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 15 w godz. 8.00-14.00, tel. 667 634 717,
 • Punkcie Rekrutacyjnym w Brzozowie - Regionalne Biuro Wyceny Nieruchomości i Firm "RAJAL" ul. 3 Maja 43, w godz. 8.00-14.00, tel. 785 020 027,
 • Punkcie Rekrutacyjnym w Boguchwale - Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, tel. 667 634 717,
 • bądź pobrać ze strony internetowej projektu: www.dotacje.altum.pl

Pełne informacje o projekcie, regulamin rekrutacji z formularzem rekrutacyjnym, wersje elektroniczne dokumentów do pobrania na stronie:
www.dotacje.altum.pl.

W ramach projektu oferowane są bezpłatnie:

 • szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo,
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkoleń i doradztwa,
 • doradztwo specjalistyczne dla firmy.
 • Data aktualizacji: 2018-06-20 14:08
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 981 533