36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja (41).jpg,

Przypominany, że z 31 sierpnia 2016 upływa drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek składa się do Burmistrza Boguchwały wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca bieżącego roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Środki wypłacane będą w terminie: 1-31 października 2016 roku.

Więcej informacji na stronie: bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

  • Data aktualizacji: 2018-06-20 13:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 979 774