36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Podziel się swoją miłością - stwórz rodzinę zastępczą

Plakat-PCPR (1).jpg,

Bycie rodziną zastępczą jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem. System rozwoju rodzin zastępczych sprawdza się na całym świecie. Również w Polsce ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje wiele możliwości powiatom do tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej. Z uwagi na szczególny rodzaj zadań i działań z jakimi przyjdzie zmierzyć się przyszłym rodzicom zastępczym, bardzo ważna jest wnikliwa weryfikacja przyszłych kandydatów oraz ich motywacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pieczę zastępczą organizuje powiat, dlatego osoby zainteresowane (kandydaci) powinny udać się do jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego jaką jest organizator rodzinnej pieczy zastępczej w celu złożenia wniosku. W powiecie rzeszowskim funkcję tę pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, w którym wyznaczono Zespół ds. pieczy zastępczej.

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć osoby - małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Wstępni (przodkowie dziecka) lub rodzeństwo dziecka umieszczonego w rodzinie, tworzą rodzinę zastępczą spokrewnioną. Natomiast niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka tworzą rodzinę zastępczą niezawodową lub zawodową.

Kandydaci, po złożeniu wniosku, przechodzą procedurę kwalifikacyjną, która polega na weryfikacji formalnej (właściwe dokumenty), badaniach psychologicznych i pedagogicznych, wizytacji w miejscu zamieszkania oraz szkoleniu.

Szczegółowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Zespół ds. pieczy zastępczej
35-005 Rzeszów
ul. Batorego 9
tel. 17 85 94 823

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 997 140