36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Posprzątaj po swoim pupilu. Nowe pojemniki na boguchwalskich osiedlach

DSC_7788.JPG,
DSC_7801.JPG,
DSC_7784.JPG,
pies.jpg,

Na terenie osiedli w Boguchwale zainstalowano 14 pojemników typu "Szarik" służących do gromadzenia zwierzęcych odchodów. Gmina Boguchwała w trosce o czystość miejskich terenów zielonych, placów zabaw i miejsc wypoczynku mieszkańców sfinansowała zakup pojemników oraz na własny koszt zleciła ich opróżnianie. Spółdzielnie mieszkaniowe nie poniosły żadnych kosztów związanych z tym przedsięwzięciem. Z budżetu gminy finansowana będzie także utylizacja odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z pojemników. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała: Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do: natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. Zebrane zanieczyszczenia należy umieszczać w szczelnych opakowaniach i wrzucać do specjalistycznych koszy na psie odchody, bądź do koszy na odpady komunalne.

  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 967 226