36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Komunikat dot. świadczenia "Rodzina 500+"

500 (2).jpg,

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do dnia 1 lipca 2016 roku (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana będzie w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Szczegółowych informacji udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 017 87 55 260.

Szczegóły Programu "Rodzina 500+": www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/6449-rodzina-500-plus.html

  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 967 383