36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

500+ w Gminie Boguchwała. Program w liczbach

DSC_8447 (1).JPG,
baner - 500 bb.jpg,

Od momentu uruchomienia programu "Rodzina 500 plus" do 30 kwietnia w Gminie Boguchwała wpłynęło łącznie 1308 wniosków, w tym 267 wniosków elektronicznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale wydał 309 decyzji dla 369 dzieci. Pierwsze świadczenia wychowawcze wypłacono w dniu 10 maja. W pierwszej kolejności wypłacono świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dzieci z wniosków złożonych do 15 kwietnia. Kolejną wypłatę świadczeń wychowawczych planuje się na 25 maja. Łączna suma wypłat zaplanowanych na maj 2016 roku wyniesie 474 933,40 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice i opiekunowie prawni lub faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie 500 zł na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie, 1200 zł netto na osobę w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale (ul. Doktora Tkaczowa 134), w dni robocze:

  • poniedziałek w godz. 7:30-17:00
  • wtorek - piątek w godz. 7:30-15:30.

Ponadto wnioski można składać w wersji elektronicznej za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
  • portalu Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl
  • Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • bankowości elektronicznej

Szczegóły: www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/6449-rodzina-500-plus.html

  • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 011 221