36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Pierwszy dzień programu "Rodzina 500 plus"

DSC_8434.JPG,
DSC_8447.JPG,
DSC_8458.JPG,

Mija pierwszy dzień składania wniosków o świadczenia z rządowego programu "Rodzina 500 plus". Do godz. 14:00, w punkcie przyjmowania wniosków zlokalizowanym w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale, zgłosiło się ponad 100 osób. Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice i opiekunowie prawni lub faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie 500 zł na drugie i kolejne dziecko jest niezależnie od dochodu.

Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego:

  • 800 zł netto na osobę w rodzinie,
  • 1200 zł netto na osobę w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem.

Wnioski można składać również w wersji elektronicznej za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
  • portalu Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl
  • Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • bankowości elektronicznej

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres świadczeniowy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Szczegóły: www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/6449-rodzina-500-plus.html


  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 967 432