36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Strażackie podsumowanie 2015 roku

sklejka straż.jpg,
Mapa - kontur gminy - solectwa.jpg,
GMINA BOGUCHWAŁA-page-001.jpg,
GMINA BOGUCHWAŁA 2-page-001.jpg,
DSC_0198 (2).JPG,
DSC_0784 (1).JPG,

Na terenie Gminy Boguchwała funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 3 z ponad stuletnią tradycją. Jednostki z Niechobrza, Boguchwały i Nosówki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jednostki skupiają łącznie 431 członków zwyczajnych (393 mężczyzn oraz 38 kobiet), 32 członków wspierających oraz 33 członków honorowych. Wyszkolonych jest 236 strażaków ratowników. Posiadamy trzy jednostki typu S-1 (Nosówka, Wola Zgłobieńska, Lutoryż), cztery jednostki S-2 (Niechobrz, Racławówka, Zgłobień i Zarzecze) oraz dwie jednostki S-3 (Mogielnica oraz  Boguchwała).

Na wyposażeniu jednostek jest 17 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 2 ciężkie, 7 średnich, 8 lekkich oraz 2 przyczepy lekkie. W ubiegłym roku jednostki wzbogaciły o nowy sprzęt. Ze środków Gminy Boguchwała został zakupiony średnio samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Zarzecze, a dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OSP Zgłobień wzbogaciła się o lekki samochód ratownictwa technicznego. Fundusz partycypował także w kosztach zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Boguchwała. Ponadto Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ufundował dla jednostki z Woli Zgłobieńskiej torbę medyczną typu OSP R1.

W 2015 roku strażacy uczestniczyli w 212 zdarzeniach, w tym 154 pożarach oraz 54 miejscowych zagrożeniach. Odnotowano 4 fałszywe alarmy.

Gmina Boguchwała w ubiegłym roku była gospodarzem narady rocznej jednostek straży pożarnych z terenu powiatu rzeszowskiego. W spotkaniu, które odbyło się w Sali Widowiskowej Domu Ludowego w Racławówce, wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, komendanci gminni oraz prezesi zarządów miejskich i gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, a także przedstawiciele władz samorządów powiatu rzeszowskiego. Ponadto na terenie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach wzięło udział łącznie 17 drużyn chłopców i dziewcząt.

  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 967 231