36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

500+ w Gminie Boguchwała. Złóż wniosek drogą elektroniczną

500 (1).jpg,

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus". Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice i opiekunowie prawni lub faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie 500 zł na drugie i kolejne dziecko jest niezależnie od dochodu.

Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego:

 • 800 zł netto na osobę w rodzinie,
 • 1200 zł netto na osobę w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale (ul. Doktora Tkaczowa 134), w dni robocze:

 • poniedziałek w godz. 7:30-17:00 
 • wtorek - piątek w godz. 7:30-15:30.

Ponadto wnioski można składać w wersji elektronicznej za pomocą:

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku - instrukcja [kliknij]

 • portalu Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl

Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny, a także wniosku o świadczenie wychowawcze - instrukcja [kliknij]

 • Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić tożsamość danej osoby - instrukcja [kliknij]

 • bankowości elektronicznej

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków. Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków - to zadanie gminy, do której wniosek został złożony - instrukcja [kliknij]


Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres świadczeniowy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku, to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

W  przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 roku), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Program "Rodzina 500 plus" jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa zagranicą - w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach jednocześnie. Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje zagranicą świadczenie o podobnym charakterze.

 • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 997 077