36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ODAweDYwMA.jpg,

Dziś rozpoczyna się kolejny, już 15. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 22 lutego - 27 lutego 2016 r. Bezpłatna pomoc będzie udzielana między innymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 oraz w sobotę w godzinach 10:00-13:00 będą w nich pełnione dyżury specjalistów.

Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny - informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W organizację obchodów aktywnie włączyli się: Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Komornicza oraz Naczelna Izba Lekarska.

Na co dzień mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, której udzielają radcowie prawni we wszystkie dni robocze tygodnia. Szczegóły:
www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/6350-nieodplatna-pomoc-prawna-na-terenie-gminy-boguchwala.html

Poniżej lista punktów, w których będzie udzielana pomoc na terenie województwa podkarpackiego.

  • Data aktualizacji: 2018-06-20 13:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 979 728